Home

Welkom op de website van OBS De Regenboog.


OBS De Regenboog is de enige openbare basisschool in Breukelen. Op onze school zijn alle kinderen uniek en verschillend. Juist door deze verschillen leren wij zoveel van elkaar.

De Regenboog  behaalt goede resultaten doordat ieder kind zich thuis  voelt. Daardoor kunnen talenten optimaal tot bloei komen. En daarmee leggen we de basis voor zelfstandig  burgerschap.

Het team van de Regenboog bestaat uit mannen en vrouwen, jongere en meer ervaren collega’s.  Wij vinden een goede sfeer onderling van groot belang . Een  goede sfeer in het team straalt uit  naar de kinderen op onze school. 
                                                                         
Samenwerken met ouders vinden wij belangrijk. Onze ouders zijn zeer betrokken bij het leerproces van hun kinderen maar helpen ons ook bij het organiseren van allerlei activiteiten in en om de school. Wij hebben een actieve oudervereniging en Medezeggenschapsraad, een  OV en MR. De OV ondersteunt het team bij activiteiten. De MR bestaat uit ouders en leerkrachten die meedenken met de directie over beleid.
 
Wij heten u van harte welkom om een kijkje te nemen op De Regenboog! Regenboog 'De Film'
Om een impressie te krijgen, nodigen wij u uit om ons filmpje te bekijken. Als u hier klikt, wordt u doorgelinkt.  


De Regenboog op facebook: https://www.facebook.com/Regenboogbreukelen

Nieuws

Daltonschool in oprichting

Sinds januari 2016 is de Regenboog een Daltonschool in oprichting. Het daltononderwijs gaat uit van 5 kernwaarden: Verantwoordelijkheid Samenwerken Zelfstandigheid Effectiviteit Reflectie Wij voegen daar zelf de kernwaarde creativiteit aan toe. Het Daltononderwijs sluit aan bij onze manier van werken en geeft daarin een stuk verdieping. Het team volgt op dit moment een opleiding tot Daltonleerkracht...

Groep 7/8 bij Jeugdjournaal

Op maandag 9 november is groep 7/8 in het Jeugdjournaal geweest. Er zijn een aantal kinderen geïnterviewd met vragen over gezond ontbijten. Het item is te zien op http://www.npo.nl/nos-jeugdjournaal/09-11-2015/POW_00943927

Foto's startfeest

In september is het schooljaar weer feestelijk van start gegaan met een Ibiza-feest. De foto's staanop de fotopagina van deze website.

Informatie nieuw schooljaar

Het nieuwe schooljaar gaat 24 augustus van start. De jaarkalender en het vakantierooster staan op de site. Ook vindt u bij het vakantierooster een overzicht van de studiedagen van dit schooljaar. We hebben twee keer een cluster van een drie woensdagen vrij snel achter elkaar gepland. De kinderen van de groepen 1 t/m 4 zijn dan vrij. Opeenvolgend hebben dan de leerkrachten van de onderbouw, groepen 5/6 en groepen 7/8 een studiedag...

Verkeersexamen groep 7

Voor de meivakantie hebben alle kinderen uit groep 7 het theorie examen met een voldoende gehaald! Het vergde best wat aandacht. Wat waren alle verkeersregels ook al weer, wie heeft wanneer voorrang en wat zijn veilige oplossingen in diverse verkeerssituaties. Donderdag 21 mei hebben alle kinderen alle regels in de praktijk toegepast. De kinderen moesten een route door Breukelen fietsen en ook langs een aantal lastige kruispunten...

Bekijk al het nieuws »